Juri Mürsep

Õpetaja

Õpetatav aine

• Sisetööde elektrik
• Sisetööde elektrik – praktiline kursus

Haridustase

• Kõrgharidus

Kvalifikatsioon

• Diplomeeritud elektriinsener , Tase 7

Õpetaja kogemus

30 aastat