MMA, MAG – keevitamise baaskursus

MMA, MAG - keevitajate ettevalmistamine

TIG – keevituse baaskursus

TIG - keevitajate ettevalmistamine

Praktiline kursus MMA

Ettevalmistuskursus käsikaarkeevitaja rahvusvahelise keevitaja sertifikaadi saamiseks vastavalt standardile EN ISO 9606-1 (MMA)

Praktiline kursus MAG

Ettevalmistuskursus poolautomaatkeevitaja rahvusvahelise keevitaja sertifikaadi saamiseks vastavalt standardile EN ISO 9606-1 (MAG)

Praktiline kursus TIG

Ettevalmistuskursus TIG-keevitaja rahvusvahelise keevitaja sertifikaadi saamiseks vastavalt standardile EN ISO 9606-1

WestWeld Consult OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.


Tallinn

• Keevitaja koolitusNarva

• Keevitaja koolitus
• CNC operaatori
  koolitus

Kutseoskused aitavad
kaasa töö otsimisel


WestWeld Koolituskeskusel
on teoreetilise ja praktilise koolituse baas.

Piirangud formaalse ja mitteformaalse hariduse valdkonnas

COVID-19

Seoses 26.08.2021 kehtestatud piirangutega on vaja silmas pidada järgmist:

Huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes tuleb kõigil osalejatel, inimeste arvust sõltumata, alates 18. eluaastast esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise kohta.
Õppe-ja huvitegevuste korraldajad on kohustatud kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Loe lähemalt: https://kkk.kriis.ee/et/kkk/hariduselu-lasteaiad-huvitegevus-sport-koolitused/taienduskoolitus