MMA, MAG – keevitamise baaskursus

MMA, MAG - keevitajate ettevalmistamine

TIG – keevituse baaskursus

TIG - keevitajate ettevalmistamine

Praktiline kursus MMA

Ettevalmistuskursus käsikaarkeevitaja rahvusvahelise keevitaja sertifikaadi saamiseks vastavalt standardile EN ISO 9606-1 (MMA)

Praktiline kursus MAG

Ettevalmistuskursus poolautomaatkeevitaja rahvusvahelise keevitaja sertifikaadi saamiseks vastavalt standardile EN ISO 9606-1 (MAG)

Praktiline kursus TIG

Ettevalmistuskursus TIG-keevitaja rahvusvahelise keevitaja sertifikaadi saamiseks vastavalt standardile EN ISO 9606-1

WestWeld Consult OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.


Tallinn

• Keevitaja koolitusNarva

• Keevitaja koolitus
• CNC operaatori
  koolitus

Kutseoskused aitavad
kaasa töö otsimisel


WestWeld Koolituskeskusel
on teoreetilise ja praktilise koolituse baas.

Piirangud formaalse ja mitteformaalse hariduse valdkonnas

COVID-19

Seoses 26.08.2021 kehtestatud piirangutega saavad koolitusel osaleda 18 -aastased ja vanem isikud, kellel on olemas:

  1. COVID tõend;
  2. COVID läbipõdemise tõend;
  3. Või varasemalt tehtud negatiivse test.

Kiirtestide tulemused ei saa õppeasutus pidada koolitusel osalemise aluseks.