MMA, MAG – keevitamise baaskursus

MMA, MAG - keevitajate ettevalmistamine

TIG – keevituse baaskursus

TIG - keevitajate ettevalmistamine

Praktiline kursus MMA

Ettevalmistuskursus käsikaarkeevitaja rahvusvahelise keevitaja sertifikaadi saamiseks vastavalt standardile EN ISO 9606-1 (MMA)

Praktiline kursus MAG

Ettevalmistuskursus poolautomaatkeevitaja rahvusvahelise keevitaja sertifikaadi saamiseks vastavalt standardile EN ISO 9606-1 (MAG)

Praktiline kursus TIG

Ettevalmistuskursus TIG-keevitaja rahvusvahelise keevitaja sertifikaadi saamiseks vastavalt standardile EN ISO 9606-1

WestWeld Consult OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.


Narva

• Keevitaja koolitus
• CNC operaatori koolitusKutseoskused aitavad
kaasa töö leidmisel

 

WestWeld Koolituskeskusel on teoreetilise ja praktilise koolituse baas.