AutoCAD – Baasikoolitus

Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehno-loogiad