Saa heaks ja edukaks keevitajaks! Ehk kuidas saada professionaalseks keevitajaks nullist?

 

Registreerige end keevitajate kursustele ja tulemus ei lase end kaua oodata, eriala annab kõrge sissetuleku ja ühiskonna austuse. Reklaamijaid ja juriste ei vaja keegi, tööturul on hulgaliselt vabu töökohti just keevitajatele. Majandus vajab keevitajaid ja see on vaieldamatu fakt.

Kuidas saada professionaalseks keevitajaks nullist? Keevitaja kursustel algajatele ei ole vaja palju aastaid õppida. Püüdlus omandada eriala ja soov töötada – on ainsad tingimused teekonna alustamiseks.
Juhid on huvitatud minimaalses stažeerimisajas, mistõttu tehke rõhuasetus praktikale. Tööturul nõudlust omava keevitaja eriala võib omandada keevitajate kursuseid lõpetades. Kõigest mõne nädala jooksul kursustel õppides tekib teil võimalus saada kõrge kvalifikatsioon ja kõrgelttasustatav töö. Suudavad ju praktiliste oskustega inimesed koheselt töösse lülituda, saavutada kolleegide austuse ja tagada endale stabiilse karjääri.

Õppeaeg keevitajate kursustel  
Pole mõtet raisata kallihinnalist aega pikka aega kestvaks koolituseks. Võib ju seda aega kasutada tööks soovitud erialal ja kohe alustada oma oskuste täiendamist praktikal. Sel juhul on teil rohkem võimalusi töös edu saavutada. Seni, kuni teised õpivad, teie juba töötate, parendades oma oskuseid. Teie agarus viib teid eduni.

Miks tasub valida keevitaja eriala? Eriala – keevitaja  
Kõik mõistavad, et tööturul on hulgaliselt nõudlust mitteomavaid kõrgkoolide lõpetanuid, kes on sunnitud ümber õppima. Nende erialad on ehk tähtsadki, kuid nõudlust sellises mahus nende järele ei ole. Mis puudutab aga keevitaja eriala, siis siin kujuneb olukord vastupidiselt. Tööturul on nõudlus on pakkumisest ees. Keevitajate järele on alati nõudlus, nende töö on äärmiselt vajalik, seetõttu ka kõrgelt tasustatav. Head keevitajad tööta ei jää. Kõik tööotsingute saidid ja kuulutustetahvlid on täis vabu töökohti just keevitajatele.