Sergei Boaga

Õpetaja

Õpetatav aine

• Keevituse tehnologia
• Teooria+praktika Töökeskkond ja tööseadusandlus

Haridustase

• Kõrgharidus

Kvalifikatsioon

• International Welding Tehnologist
• EN ISO 9712, Inspektor VT-2, PT-2
• International Welding Inspector - C
• Тäiskasvanute koolitaja, Tase 6

Õpetaja kogemus

18 aastatPädevust kinnitavad dokumendid