Keevitajate ettevalmistamine

Koolitusprogramm: TIG keevitaja