Keevitajate ettevalmistamine

Koolitusprogramm: protsess 131/141 (alumiinium)