Anatoli Siplivõi

Õpetaja

Õpetatav aine

• Keevituse tehnologia
• Teooria
• Praktika

Haridustase

• Kesk-eri

Õpetaja kogemus

5 aastatPädevust kinnitavad dokumendid