Aleksei Burakov

Õpetaja

Õpetatav aine

• Metallitööstus
• Teooria+praktika Töökeskkond ja tööseadusandlus

Haridustase

• Kesk-eri

Kvalifikatsioon

• Тäiskasvanute koolitaja, Tase 5

Õpetaja kogemus

2 aastat



Pädevust kinnitavad dokumendid