Aleksei Burakov

Õpetaja

Õpetatav aine

• Metallitööstus
• Teooria+praktika Töökeskkond ja tööseadusandlus

Haridustase

• Kesk-eri

Õpetaja kogemus

2 aastat


  • Tel. +372 58505446
  • email: [email protected]
  • Konsultatsioonitunnid Neljapäev 15:00 - 18:00

Pädevust kinnitavad dokumendid