Õppekeel: eesti, vene, inglise, saksa keel

Visuaalne kontroll
Visuaalne kontroll on vististi keevisõmbluste inspektsiooni kõige alahinnatum meetod. Oma lihtsuse ja keerulise seadmestiku puudumise tõttu on inspektsiooni selle meetodi potentsiaal sageli alahinnatud. Keevisõmbluste visuaalset kontrolli võrreldes teiste meetoditega on teostada kergem ja reeglina on see ka odavam. Visuaalne kontroll võib olla äärmiselt efektiivne meetod keevituse sobiliku kvaliteedi ülalhoiuks ja keevitustöödel tekkivate probleemide ennetamiseks. Keevitusoperatsioonide raames on hulgaliselt valdkondi, mida võib kontrollida ja hinnata visuaalkontrolli abil. 


Kontrollplaani (inspektsiooni) väljatöötamisel peame märkima sobivamad alad visuaalkontrolli rakendamiseks. Peame läbi vaatama keevitusega seotud probleemid ennetamise võimalused, mitte aga otsima vististi juba asetleidnud probleeme. Purustamatu kontroll (PK), mida tavapäraselt kasutatakse teostatud keevisõmbluste kontrolliks, on välja töötatud ja teostatud selleks, et avastada keevisõmbluste probleemid, kui õmblus on juba lõpetatud. Visuaalset kontrolli kasutatakse sageli keevituse esmaste probleemide ennetamiseks.


Inspektsiooni (visuaalse kontrolli) hästi ettevalmistatud plaan enne keevitustööde alustamist ja vastavalt sellele hästi läbiviidud inspektsioon võivad pakkuda meile suurepärase võimaluse keevitusega seotud probleemide ennetamiseks veel enne, kui need on alanud.


Keevituse ajal läbiviidud inspektsioon aitab meil avastada probleemid enne nende tekkimist, samuti annab veendumuse lõplikus keevistootes.
Seejärel aitab keevitusinspektsioon meil avastada keevisõmbluste defektid keevitustööde läbiviimise kohal ja välistada defektsete toodete sattumist kliendile.

Valdkond: Tehnika,tootmine ja töötlemine

Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoode tootmine

Eriala: VISUAALNE KONTROLLI INSPEKTORI KOOLITUS TASE 2 (EVS EN ISO 9712)

Koolitusprogrammi vastab: EVS EN ISO 9712

Standard

 

moodul N.TeemaTeooriaPraktikaÕpetajaHindamine
1Ohutustehnika ja töökaitse visuaalkontrolli läbiviimise
Visuaalkontrolli füüsilised alused
Visuaalkontrolli töövahendid
Valgustus otsese visuaalse kontrolli jaoks
42Sergei BoagaArvestus
Lubatuse piirid keevisõmblustes
Otsese visuaalkontrolli abivahendid ja seadmestik
I – tehnoloogiast (tootmisest) tingitud ebatäiuslikkused
Otsese visuaalse kontrolli rakendamise tüüpilised näited
Visuaalkontrolli standardite ülevaatus, nende sisu
62Sergei Boaga
Füüsika alused visuaalkontrolli suhtes
Visuaalkontrolli abivahendid ja seadmestik
Detailide eristatavus visuaalkontrolli ajal
Hinnang
42Sergei Boaga
Info defektide kohta 2.Tehnoloogiast tingitud ebatäiuslikkused
Visuaalkontrolli jaoks mõeldud instruktsioonide, protokolli vorm, struktuur ja sisu
Visuaalkontrolli katsetusprotokolli vorm, struktuur ja instruktsioonide sisu
42Sergei Boaga
2Praktilised ülesanded 14Sergei BoagaArvestus
      
 Kokku182240 ak.t 

 

 

Õppejõud

 • Sergei Boaga
  • Kvalifikatsioon:
   1.International Welding
   Tehnologist,
   2.EN ISO 9712 
   Inspektor VT-2,PT-2
   3.International Welding
   Inspection Personnel
   Staff *C*(comprehensive)

 

Hindamine

Moodul 1
Õppur tunneb mooduli teemasid ja oskab neid praktikas kasutada.
Hindamine: isiklik vestlus pedagoogiga ja praktilise ülesande täitmine.
Hinne: arvestatud/arvestamata
 

Moodul2
Õppur oskab iseseisvalt täita keevisõmbluste visuaalse kontrolli juhendit, iseseisvalt hinnata kontrollnäidist ja koostada protokolli.
Hindamine: isiklik vestlus pedagoogiga ja praktilise ülesande täitmine.
Hinne: arvestatud/arvestamata


Koolitus peetakse lõpetatuks järgmisel tingimusel: õppur on edukalt täitnud arvestuse


 


PaPakume kursuste optimaalset kestvust, mugavat tundide graafikut ja taskukohast hinda VT-2 inspektori koolituseks.

 • Kursuse kestvus: 5 päeva
 • Tudide perioodilisus: 5 korda nädalas
 • Tundide kestvus: 40 akadeemilist tundi
 • Dokument lõpetamise kohta:
  • Kehtestatud vormi tunnistus
  • Eksami eduka sooritamise korral TÜV NORD tunnistus.

Hind: 1308€ Koolitus
Hind:   336€ Eksam

Aadress

Aadress :

WestWeld Koolituskeskus Kadastiku 57 Narva Estonia 21004

Telefon :

+372 5531 733

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us: