Õppekeel: eesti, vene, inglise, saksa keel

Magnetpulber-defektoskoopia kujutab endast kõige lihtsamat, soodsamat ja sagedamini kasutatavat meetodit pragude ja kokkusulatamata kohtdefektide tuvastamiseks ferromagnetilistest materjalidest konstruktsioonide pinnal (nt keevisliited, malmist detailid ja sepised).

 Kursuse eesmärk:

 • Magnetpulbriga katsetamise teise taseme kvalifikatsiooniga spetsialistide koolitamine vastavalt standardi EVS EN ISO 9712 nõuetele
 • Spetsialistide poolt kvalifikatsioonieksami sooritamine
 • Sertifitseerimine EL atesteeritud organisatsioonis – TÜV NORD

Sihtgrupp :          Keevitustehnika ja kvaliteedikontrolli personal

Koolituse sisu:  

 • Mittepurustava kontrolli meetodite klassifikatsioon ja jaotus
 • Nõudmised magnetpulber-meetodiga mittepurustavat kontrolli teostavale personalile
 • Mittepurustavat kontrolli kirjeldavate standardite ja normatiiv-tehnilise dokumentatsiooni nõudmised
 • Keevisliidetes ja põhimetallis magnetpulber-meetodiga tuvastatavad defektid, nende tekkepõhjused
 • Kapillaarmeetodil katsetamise füüsikalised alused
 • Magnetpulbriga katsetamisel kasutatavad seadmed ja mõõtmisaparatuur
 • Magnetpulber-defektoskoopia liigid ja meetodid
 • Katsetamise tulemuste vormistamine ja hindamine. Vastuvõtmise tasemed

Eksam ja sertifitseerimine: Kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise ja sertifitseerimise korraldab EL atesteeritud personali sertifitseerimse organisatsioon TÜV NORD

Pärast koolituse kursuse läbimist, eksami eduka sooritamise tingimusel saavad osavõtjad magnetpulber-meetodil katsetamise 2. taseme spetsialisti sertifikaadi vastavuses standardiga EVS EN ISO 9712. Sertifikaadi kehtivusala – (w) tootmissektor, keevitatud toodang. Sertifikaatide kehtivus – 5 aastat.

Valdkond: Tehnika,tootmine ja töötlemine

Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoode tootmine

Eriala: MAGNETPULBRI  KONTROLLI INSPEKTORI KOOLITUS TASE 2 (EVS EN ISO 9712)

Koolitusprogrammi vastab: EVS EN ISO 9712

Standard

 

 

moodul N.TeemaTeooriaPraktikaÕpetajaHindamine
1Ohutustehnika ja töökaitse magnetpulbri kontrolli läbiviimise
Magnetpulbri kontrolli füüsilised alused
Magnetpulbri kontrolli töövahendid
Valgustus otsese magnetpulbri kontrolli jaoks 
62Sergei BoagaArvestus
Lubatuse piirid keevisõmblustes  
Otsese magnetpulbri kontrolli abivahendid ja seadmestik 
I – tehnoloogiast (tootmisest) tingitud ebatäiuslikkused
Otsese magnetpulbri kontrolli kontrolli rakendamise tüüpilised näited 
Magnetpulbri kontrolli standardite ülevaatus, nende sisu 
62Sergei Boaga
Füüsika alused magnetpulbri kontrolli suhtes 
Magnetpulbri kontrolli abivahendid ja seadmestik 
Detailide eristatavus magnetpulbri kontrolli ajal  
Hinnang
42Sergei Boaga
Info defektide kohta 2.Tehnoloogiast tingitud ebatäiuslikkused 
Magnetpulbri kontrolli jaoks mõeldud instruktsioonide, protokolli vorm, struktuur ja sisu 
Magnetpulbri kontrolli katsetusprotokolli vorm, struktuur ja instruktsioonide sisu 
64Sergei Boaga
2Praktilised ülesanded 8Sergei BoagaArvestus
3Eksam: test ja praktiline töö
Teooria (üldine)
Teooria (erialane)
Katsetuste protokollid magnetpulbri kontrolli jaoks   
35TÜV NORD GermanyEksam
 Kokku252348 ak.t 

 

 

Õppejõud

 • Sergei Boaga
  • Kvalifikatsioon:
   1.International Welding
   Tehnologist,
   2.EN ISO 9712 
   Inspektor VT-2,PT-2
   3.International Welding
   Inspection Personnel
   Staff *C*(comprehensive)

 

Hindamine

Moodul 1
Õppur tunneb mooduli teemasid ja oskab neid praktikas kasutada.
Hindamine: isiklik vestlus pedagoogiga ja praktilise ülesande täitmine.
Hinne: arvestatud/arvestamata
 

Moodul2
Õppur oskab iseseisvalt täita keevisõmbluste visuaalse kontrolli juhendit, iseseisvalt hinnata kontrollnäidist ja koostada protokolli.
Hindamine: isiklik vestlus pedagoogiga ja praktilise ülesande täitmine.
Hinne: arvestatud/arvestamata

Moodul3
Teoreetiline osa:
1.Täita 30 küsimusest koosneva testi (kontrollimeetodiga seotud üldised küsimused). Õigete vastuste minimaalne arv 21. Testi täidetakse abimaterjalideta.
2. Täita 20 küsimusest koosneva testi (kontrollimeetodiga seotud eriküsimused). Õigete vastuste minimaalne arv 14. Testi täidetakse standardeid kasutades.
Praktiline osa:
1. Iseseisvalt täita keevisõmbluste visuaalse kontrolli juhendit. Ülesannet täidetakse standardeid kasutades.
2. Iseseisvalt hinnata kontrollnäidist ja koostada protokoll. Ülesannet täidetakse standardeid kasutades.


Hinne: sooritas/ei sooritanud

Koolitus peetakse lõpetatuks järgmisel tingimusel: õppur on edukalt täitnud arvestuse ja eksami.


 


PaPakume kursuste optimaalset kestvust, mugavat tundide graafikut ja taskukohast hinda MT-2 inspektori koolituseks.

 • Kursuse kestvus: 6 päeva
 • Tudide perioodilisus: 6 korda nädalas
 • Tundide kestvus: 48 akadeemilist tundi
 • Dokument lõpetamise kohta:
  • Kehtestatud vormi tunnistus
  • Eksami eduka sooritamise korral TÜV NORD tunnistus.

Hind: 1920€

Aadress

Aadress :

WestWeld Koolituskeskus Kadastiku 57 Narva Estonia 21004

Telefon :

+372 5531 733

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us: