Õppekeel: vene, inglise keel

 Eriala kirjeldus
Keevitaja ühendab (keevitab) metallkonstruktsioonide elemente, torustikke, masina ja mehhanismide detaile keevitusaparaadi abil.
Korjab kokku konstruktsioonide toorikud (sõlmed), häälestab keevitusseadmestikku, määrab nõutava keevitusrežiimi, teostab õmbluste visuaalset kontrolli. Ennetab toodetes pinge ja deformatsioonide tekke.

  
Põhinõuded töötajale (tervis, isikuomadused, psühholoogilised omadused jm.) Füüsiline jõud ja vastupidavus, terav nägemine ja hea valgustaju, hea tasakaalutunne, oskus kestvalt keskendada tähelepanu, hea nägemis-motoorne koordinatsioon, ruumiline ettekujutus ja tehniline mõtlemine, korralikkus ja tasakaalukus.
Eriala on vastunäidustatud inimestele, kes põevad järgmiseid haiguseid: hingamisorganite haiguseid, toes-liikumisaparaadi haiguseid (radikuliit, osteokondroos jm.); südame-veresoonkonna ja närvisüsteemi haiguseid; psüühikahäireid ning väljendunud nägemis- ja kuulmisdefekte. 


 Nõuded kandidaatidele
1. Eriharidus keevitusvaldkonnas
2. Vähemal 18.a. vanune
3. Põhi- või keskharidus


Koolitamise eesmärk:
Valmistada nad ette iseseisvaks Rahvusvahelise sertifikaadi eksamiks 


Omandab teadmised:
- mustmetallide ja värviliste metallide füüsilised ja keemilised omadused, nende ühendamise viisid sõltuvalt detailide mõõtmetest; 
- keevitusaparaatide seadmestus, töö põhimõtted ja režiimid; 
- elektroodide omadused ja nende valiku viisid erinevatele keevitatavate metallide markidele; 
- keevitusdetailide ja - sõlmede ettevalmistamise reeglid; 
- keevitavates toodetes sisepingete ja deformatsioonide tekkimise põhjused; 
- tehnilised nõuded keevisühenduste kvaliteedile, praagi ennetamise meetmed ja selle kõrvaldamise viisid. 


Oskab:
- õigesti valida vajalikku keevitamisrežiimi; 
- keevitada erinevate meetoditega, erinevates ruumilistes asendites; 
- keevitada erineva kuju ja suurusega detaile; 
- keevitada tühimikke ja muid defekte sõlmedes ja glasuurides; 
- teostada kulunud detailide pealesukatust; 
- võtta vastu keevisühendused. 


Lõpetamisel väljastatakse:
1. Vastavat vormi tunnistus 
2. Eksami eduka täitmise korral keevitaja Rahvusvaheline sertifikaat vastavalt EN ISO 9606-2.

Valdkond: Tehnika,tootmine ja töötlemine

Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoode tootmine

Eriala: TIG keevitaja

Koolitusprogrammi vastab: Keevitaja tase 4, EVS EN ISO 9606-1

Standard | Kutsekoda

 

 

 

moodul N.TeemaTeooriaPraktikaÕpetajaHindamine
1Elektriohutus. Tuletööd2 Sergei BoagaEksam
Elektrotehnika2 Vjatseslav Gorohhov
Materjalide käitumine keevituse korral
Terase margid.  Kergelt ja tugevalt legeeritud teraste keevitus
Värviliste metallide keevitustööd
Keevituspinged ja deformatsioonid
Täitematerjalid ja gaasid
8 Sergei Boaga
Vjatseslav Gorohhov
Sissejuhatus TIG-tehnoloogia keevitusse
Kaare toiteallikad TIG keevituse korral
Keevituse režiimid ja nende parameetrid. 
Varustus
Test
12 Sergei Boaga
Vjatseslav Gorohhov
2Keevitusõmblused
Defektid
Keevitusõmbluste kontroll EVS EN ISO 5817
Keevitusõmbluste nimetused EVS EN ISO 2553
44Sergei Boaga
Andrei Boaga
Arvestus
3Kaarleegi süütamine,prosess TIG 4Andrei BoagaArvestus
Plaatide keevitamine alumises asendis
Asendi võtmine. Teadmiste kinnistamine.
28Sergei Boaga
Andrei Boaga
Keevitatatvate servade ettevalmistamine,keevisõmbluste keevitamine
kõigis suundades.
216Sergei Boaga
Andrei Boaga
4Vastakuti keevisõmbluste keevitamine kõigis suundades,BW+FW,
PA,PB,PF,PC,PD,PE,PG,PH,H-L045
 47Sergei Boaga
Andrei Boaga
Eksam
Tasemele EVS EN ISO 9606-1  vastavaks eksamiks ettevalmistumine440Sergei Boaga
Andrei Boaga
Sisse eksam
Test ja praktiline töö
14Sergei Boaga
Andrei Boaga
Vjatseslav Gorohhov


 

 


 Kokku37123160 ak.t 

 

 

Õppejõud

 

 • Sergei Boaga
  • Kvalifikatsioon:
   1.International Welding
   Tehnologist,
   2.EN ISO 9712 
   Inspektor VT-2,PT-2
   3.International Welding
   Inspection Personnel
   Staff *C*(comprehensive)

 • Vjatseslav Gorohhov

  • Kvalifikatsioon:
   International Welding Engener

 • Andrei Boaga

  • Kvalifikatsioon:
   1.International Welding
   Spetsialist,
   2.EN ISO 9712   Inspektor VT-2

 

Hindamine

Moodul 1
Õpilane täidab 20 küsimusest koosneva testi, mis lülitab endasse mooduli teemasid.
Õigete vastuste minimaalne arv 16.
Hinne: Sooritas/ei sooritanud

Moodul2
Õpilane teab mooduli teemat ja suudab seda kasutada praktikas. Õpilane võib vastata mooduli teemadega seotud küsimustele ja täita praktilise ülesande.
Hindamine: isiklik vestlus pedagoogiga ja praktilise ülesande täitmine.
Hinne: arvestatud/arvestamata.


Moodul3
Õpilane tunneb mooduli teemasid ja suudab demonstreerida praktikal oma teadmiseid ja oskuseid. Õpilane võib vastata mooduli teemadega seotud küsimustele ja täita praktilise ülesande. Hindamine: isiklik vestlus pedagoogiga ja praktilise ülesande täitmine.
Hinne: arvestatud/arvestamata.

Moodul4
Teooria: õpilane teeb 20 küsimusest koosneva testi, mis lülitab endasse mooduli 1, mooduli 2, mooduli 3 ja mooduli 4 teemasid. Õigete vastuste minimaalne arv 15.
Praktika: Vajalik täita praktiline ülesanne ja demonstreerida oma praktilisi teadmiseid rahvusvahelise sertifikaadi sooritamiseks vastavalt EVS EN ISO 9606-1 standardile.
Üldhinne: sooritas/ei sooritanud

 


Koolitus peetakse lõpetatuks järgmisel tingimusel: õppur sooritas edukalt arvestused ja eksamid.

 


Pakume kursuste optimaalset kestvust, mugavat tundide graafikut ja taskukohast hinda keevitaja koolituseks .

 • Kursuse kestvus: 160 akadeemilist tundi
 • Tudide perioodilisus: 5 korda nädalas
 • Tundide kestvus: 8 akadeemilist tundi
 • Dokument lõpetamise kohta:
  • Kehtestatud vormi tunnistus
  • Eksami eduka sooritamise korral keevitaja Rahvusvaheline sertifikaat vastavalt EN ISO 9606-1

Hind: 2496€

Aadress

Aadress :

WestWeld Koolituskeskus Kadastiku 57 Narva Estonia 21004

Telefon :

+372 5531 733

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us: