Õppekeel: vene, inglise keelEriala kirjeldus

Keevitaja ühendab (keevitab) metallkonstruktsioonide elemente, torustikke, masina ja mehhanismide detaile keevitusaparaadi abil.
Korjab kokku konstruktsioonide toorikud (sõlmed), häälestab keevitusseadmestikku, määrab nõutava keevitusrežiimi, teostab õmbluste visuaalset kontrolli. Ennetab toodetes pinge ja deformatsioonide tekke.

  
Põhinõuded töötajale (tervis, isikuomadused, psühholoogilised omadused jm.) Füüsiline jõud ja vastupidavus, terav nägemine ja hea valgustaju, hea tasakaalutunne, oskus kestvalt keskendada tähelepanu, hea nägemis-motoorne koordinatsioon, ruumiline ettekujutus ja tehniline mõtlemine, korralikkus ja tasakaalukus.
Eriala on vastunäidustatud inimestele, kes põevad järgmiseid haiguseid: hingamisorganite haiguseid, toes-liikumisaparaadi haiguseid (radikuliit, osteokondroos jm.); südame-veresoonkonna ja närvisüsteemi haiguseid; psüühikahäireid ning väljendunud nägemis- ja kuulmisdefekte. 


 Nõuded kandidaatidele
1. Eriharidus keevitusvaldkonnas
2. Vähemal 18.a. vanune
3. Vähemalt 2.aastane töökogemus


Koolitamise eesmärk:
Valmistada nad ette iseseisvaks Rahvusvahelise sertifikaadi eksamiks 


Omandab teadmised:
- mustmetallide ja värviliste metallide füüsilised ja keemilised omadused, nende ühendamise viisid sõltuvalt detailide mõõtmetest; 
- keevitusaparaatide seadmestus, töö põhimõtted ja režiimid; 
- elektroodide omadused ja nende valiku viisid erinevatele keevitatavate metallide markidele; 
- keevitusdetailide ja - sõlmede ettevalmistamise reeglid; 
- keevitavates toodetes sisepingete ja deformatsioonide tekkimise põhjused; 
- tehnilised nõuded keevisühenduste kvaliteedile, praagi ennetamise meetmed ja selle kõrvaldamise viisid. 


Oskab:
- õigesti valida vajalikku keevitamisrežiimi; 
- keevitada erinevate meetoditega, erinevates ruumilistes asendites; 
- keevitada erineva kuju ja suurusega detaile; 
- keevitada tühimikke ja muid defekte sõlmedes ja glasuurides; 
- teostada kulunud detailide pealesukatust; 
- võtta vastu keevisühendused. 


Lõpetamisel väljastatakse:
1. Vastavat vormi tunnistus 
2. Eksami eduka täitmise korral keevitaja Rahvusvaheline sertifikaat vastavalt EN ISO 9606-1.Valdkond:
Tehnika,tootmine ja töötlemine

Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoode tootmine

Eriala: Keevitajate ettevalmistamine ja atesteerimine-MMA/MIG/MAG /TIG keevitaja

Koolitusprogrammi vastab: EVS EN ISO 9606-1

Standard

 

 

moodul N.TeemaTeooriaPraktikaÕpetajaHindamine
1Testimine
Sertifikaatsioonile ettevalmistuse tase kontroll
Sertifikaatsiooniala määramine
22Sergei Boaga
Andrei Boaga
Arvestus
Materjaliteadus, keevitusmaterjalid,
materjalide ettevalmistamine keevituse jaoks
22Andrei Boaga
Vjatseslav Gorohhov
Keevitajate sertifikaatsioon
vastavalt EVS EN ISO 9606-1
2 Sergei Boaga
Andrei Boaga
Keevisõmbluste kvaliteedile
nõuded EVS EN ISO 5817
22Sergei Boaga
Praktilise eksamile ettevalmistus 18Andrei Boaga
2Eksam EVS EN ISO 9606-1116Sergei Boaga
Andrei Boaga
Vjatseslav Gorohhov
Eksam
 Kokku840 48 ak.t 

 

 

Õppejõud

 • Sergei Boaga
  • Kvalifikatsioon:
   1.International Welding
   Tehnologist,
   2.EN ISO 9712 
   Inspektor VT-2,PT-2
   3.International Welding
   Inspection Personnel
   Staff *C*(comprehensive)
 • Vjatseslav Gorohhov
  • Kvalifikatsioon:
   International Welding Engener
 • Andrei Boaga
  • Kvalifikatsioon:
   1.International Welding
   Spetsialist,
   2.EN ISO 9712   Inspektor VT-2

 

Hindamine

Moodul1
Õpilane tunneb mooduli teemasid ja oskab neid praktikas kasutada. Õpilane võib vastata mooduli teemadega seotud küsimustele ja täita praktilise ülesande.
Vajalik täita praktiline ülesanne ja demonstreerida oskuseid, mis on vajalikud rahvusvahelise sertifikaadi täitmiseks vastavalt EVS EN ISO 9606-1 standardile.
Hindamine: isiklik vestlus pedagoogiga ja praktilise ülesande täitmine.
Hinne: arvestatud/arvestamata

Moodul2
Õppur täidab ühe või mitme keevitusprotsessiga seotud praktilise ülesande vastavalt EVS EN ISO 9606-1 standardile.


Hinne: sooritas/ei sooritanud


Koolitus peetakse lõpetatuks järgmisel tingimusel: õppur on edukalt täitnud arvestuse ja eksami.

 
Pakume kursuste optimaalset kestvust, mugavat tundide graafikut ja taskukohast hinda keevitaja koolituseks .

 • Kursuse kestvus: 48 akadeemilist tundi
 • Tudide perioodilisus: 6 korda nädalas
 • Tundide kestvus: 8 akadeemilist tundi
 • Dokument lõpetamise kohta:
  • Kehtestatud vormi tunnistus
  • Eksami eduka sooritamise korral keevitaja Rahvusvaheline sertifikaat vastavalt EN ISO 9606-1

Hind: 1500€

Aadress

Aadress :

WestWeld Koolituskeskus Kadastiku 57 Narva Estonia 21004

Telefon :

+372 5531 733

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us: