Õppekeel: vene, inglise keel

Eriala kirjeldus
Keevitaja ühendab (keevitab) metallkonstruktsioonide elemente, torustikke, masina ja mehhanismide detaile keevitusaparaadi abil.
Korjab kokku konstruktsioonide toorikud (sõlmed), häälestab keevitusseadmestikku, määrab nõutava keevitusrežiimi, teostab õmbluste visuaalset kontrolli. Ennetab toodetes pinge ja deformatsioonide tekke.

  
Põhinõuded töötajale (tervis, isikuomadused, psühholoogilised omadused jm.) Füüsiline jõud ja vastupidavus, terav nägemine ja hea valgustaju, hea tasakaalutunne, oskus kestvalt keskendada tähelepanu, hea nägemis-motoorne koordinatsioon, ruumiline ettekujutus ja tehniline mõtlemine, korralikkus ja tasakaalukus.
Eriala on vastunäidustatud inimestele, kes põevad järgmiseid haiguseid: hingamisorganite haiguseid, toes-liikumisaparaadi haiguseid (radikuliit, osteokondroos jm.); südame-veresoonkonna ja närvisüsteemi haiguseid; psüühikahäireid ning väljendunud nägemis- ja kuulmisdefekte. 


Üldnõuded:

 • Vähemalt 18.a. vanune
 • Füüsiline tervis
 • Põhi- või keskharidus


Koolitamise eesmärk:
Valmistada nad ette iseseisvaks Rahvusvahelise sertifikaadi eksamiks 


Omandab teadmised:
- mustmetallide ja värviliste metallide füüsilised ja keemilised omadused, nende ühendamise viisid sõltuvalt detailide mõõtmetest; 
- keevitusaparaatide seadmestus, töö põhimõtted ja režiimid; 
- elektroodide omadused ja nende valiku viisid erinevatele keevitatavate metallide markidele; 
- keevitusdetailide ja - sõlmede ettevalmistamise reeglid; 
- keevitavates toodetes sisepingete ja deformatsioonide tekkimise põhjused; 
- tehnilised nõuded keevisühenduste kvaliteedile, praagi ennetamise meetmed ja selle kõrvaldamise viisid. 


Oskab:
- õigesti valida vajalikku keevitamisrežiimi; 
- keevitada erinevate meetoditega, erinevates ruumilistes asendites; 
- keevitada erineva kuju ja suurusega detaile; 
- keevitada tühimikke ja muid defekte sõlmedes ja glasuurides; 
- teostada kulunud detailide pealesukatust; 
- võtta vastu keevisühendused. 


Lõpetamisel väljastatakse:
1. Vastavat vormi tunnistus 
2. Eksami eduka täitmise korral keevitaja Rahvusvaheline sertifikaat vastavalt EN ISO 9606-1.

Valdkond: Tehnika,tootmine ja töötlemine

Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoode tootmine

Eriala: Keevitajate ettevalmistamine MMA/MIG/MAG keevitaja

Koolitusprogrammi vastab: Keevitaja tase 3, EVS EN ISO 9606-1

Standard | Kutsekoda

 

 

moodul NTeemaTeooriaPraktikaÕpetajaHindamine
 Elektriohutus. Tuletööd4 Sergei Boaga 
 Elektrotehnika4 Sergei Boaga 
 Materjalide käitumine keevituse korral    
1Terase margid.  Kergelt ja tugevalt legeeritud teraste keevitus  Sergei Boaga 
 Värviliste metallide keevitustööd14 Vjatseslav GorohhovEksam
 Keevituspinged ja deformatsioonid    
 Täitematerjalid ja gaasid    
 Sissejuhatus MMA/MIG/MAG-tehnoloogia keevitusse    
 Kaare toiteallikad MMA/MIG/MAG keevituse korral16 Sergei Boaga 
 Keevituse režiimid ja nende parameetrid.   Vjatseslav Gorohhov 
 Varustus    
 Test    
 Keevitusõmblused    
2Defektid64Sergei BoagaArvestus
 Keevitusõmbluste kontroll EVS EN ISO 5817  Andrei Boaga 
 Keevitusõmbluste nimetused EVS EN ISO 2553    
 Kaarleegi süütamine,prosess MMA/MIG/MAG 12Andrei Boaga 
3Plaatide keevitamine alumises asendis220Andrei BoagaArvestus
 Asendi võtmine. Teadmiste kinnistamine.    
 Keevitatatvate servade ettevalmistamine,keevisõmbluste keevitamine     
 kõigis suundades.216Andrei Boaga 
 Vastakuti keevisõmbluste keevitamine kõigis suundades,BW+FW, 50Andrei Boaga 
 PA,PB,PF,PC,PD,PE,PG,PH,H-L045  Sergei Boaga 
4Tasemele EVS EN ISO 9606-1  vastavaks eksamiks ettevalmistumine240Sergei BoagaEksam
    Andrei Boaga 
 Sisse eksam  Sergei Boaga 
 Test ja praktiline töö26Vjatseslav Gorohhov 
 Kokku52148200 ak.t 

 

 

Õppejõud

 • Sergei Boaga
  • Kvalifikatsioon:
   1.International Welding
   Tehnologist,
   2.EN ISO 9712 
   Inspektor VT-2,PT-2
   3.International Welding
   Inspection Personnel
   Staff *C*(comprehensive)
 • Vjatseslav Gorohhov
  • Kvalifikatsioon:
   International Welding Engener
 • Andrei Boaga
  • Kvalifikatsioon:
   1.International Welding
   Spetsialist,
   2.EN ISO 9712   Inspektor VT-2

 

 

Hindamine

 

Moodul 1
Õpilane täidab 20 küsimusest koosneva testi, mis lülitab endasse mooduli teemasid.
Õigete vastuste minimaalne arv 16.
Hinne: Sooritas/ei sooritanud

 

Moodul2
Õpilane teab mooduli teemat ja suudab seda kasutada praktikas. Õpilane võib vastata mooduli teemadega seotud küsimustele ja täita praktilise ülesande.
Hindamine: isiklik vestlus pedagoogiga ja praktilise ülesande täitmine.
Hinne: arvestatud/arvestamata.


Moodul3
Õpilane tunneb mooduli teemasid ja suudab demonstreerida praktikal oma teadmiseid ja oskuseid. Õpilane võib vastata mooduli teemadega seotud küsimustele ja täita praktilise ülesande. Hindamine: isiklik vestlus pedagoogiga ja praktilise ülesande täitmine.
Hinne: arvestatud/arvestamata.

Moodul4
Teooria: õpilane teeb 20 küsimusest koosneva testi, mis lülitab endasse mooduli 1, mooduli 2, mooduli 3 ja mooduli 4 teemasid. Õigete vastuste minimaalne arv 15.
Praktika: Vajalik täita praktiline ülesanne ja demonstreerida oma praktilisi teadmiseid rahvusvahelise sertifikaadi sooritamiseks vastavalt EVS EN ISO 9606-1 standardile.
Üldhinne: sooritas/ei sooritanud


Hinne: sooritas/ei sooritanud


Koolitus peetakse lõpetatuks järgmisel tingimusel: õppur sooritas edukalt arvestused ja eksamid.


Pakume kursuste optimaalset kestvust, mugavat tundide graafikut ja taskukohast hinda keevitaja koolituseks .

 • Kursuse kestvus: 1,5 kuud
 • Tudide perioodilisus: 5 korda nädalas
 • Tundide kestvus: 8 akadeemilist tundi
 • Dokument lõpetamise kohta:
  • Kehtestatud vormi tunnistus
  • Eksami eduka sooritamise korral keevitaja Rahvusvaheline sertifikaat vastavalt EN ISO 9606-1

Hind: 2400€

Aadress

Aadress :

WestWeld Koolituskeskus Kadastiku 57 Narva Estonia 21004

Telefon :

+372 5531 733

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us: