Õppekeel: eesti, vene, inglise, saksa keel

Kapilaar-defektoskoopia kujutab endast lihtsat, soodsat ja kõrge tundlikkusega meetodit pinnadefektide (pragude, pooride jms) truvastamiseks niisugustes konstruktsioonielemntides nagu keevisõmblused, valatud detailid või keraamilistest materjalidest tooted.

 Kursuse eesmärk

 • Kapillaarmeetodiga katsetamise teise taseme kvalifikatsiooniga spetsialistide koolitamine vastavalt standardi EVS EN ISO 9712 nõuetele
 • Spetsialistide poolt kvalifikatsioonieksami sooritamine
 • Sertifitseerimine EL atesteeritud organisatsioonis – TÜV NORD

Sihtgrupp :          Keevitustehnika ja kvaliteedikontrolli personal

Koolituse sisu:  

 • Mittepurustava kontrolli meetodite klassifikatsioon ja jaotus
 • Nõudmised kapillaarmeetodi värvdefektoskoopiaga mittepurustavat kontrolli teostavale personalile
 • Mittepurustavat kontrolli kirjeldavate standardite ja normatiiv-tehnilise dokumentatsiooni nõudmised
 • Keevisliidetes ja põhimetallis kapillaarmeetodiga tuvastatavad defektid, nende tekkepõhjused
 • Kapillaarmeetodil katsetamise füüsikalised alused
 • Kapillaarmeetodiga katsetamisel kasutatavad seadmed
 • Kapillaar-defektoskoopia liigid ja meetodid
 • Katsetamise tulemuste vormistamine ja hindamine. Vastuvõtmise tasemed

Eksam ja sertifitseerimine: Kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise ja sertifitseerimise korraldab EL atesteeritud personali sertifitseerimse organisatsioon TÜV NORD

Pärast koolituse kursuse läbimist, eksami eduka sooritamise tingimusel saavad osavõtjad kapillaarmeetodil katsetamise 2. taseme spetsialisti sertifikaadi vastavuses standardiga EVS EN  ISO 9712. Sertifikaadi kehtivusala – (w) tootmissektor, keevitatud toodang. Sertifikaatide kehtivus – 5 aastat

Valdkond: Tehnika,tootmine ja töötlemine

Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoode tootmine

Eriala: KAPILLAARKONTROLLI INSPEKTORI KOOLITUS TASE 2 (EVS EN ISO 9712)

Koolitusprogrammi vastab: EVS EN ISO 9712

Standard

 

 

moodul N.TeemaTeooriaPraktikaÕpetajaHindamine
1Ohutustehnika ja töökaitse kapillaarkontrolli läbiviimise
Kapillaarkontrolli füüsilised alused
Kapillaarkontrolli töövahendid
Valgustus otsese kapillaarkontrolli jaoks 
62Sergei BoagaArvestus
Lubatuse piirid keevisõmblustes  
Otsese kapillaarkontrolli abivahendid ja seadmestik 
I – tehnoloogiast (tootmisest) tingitud ebatäiuslikkused
Otsese kapillaarkontrolli  rakendamise tüüpilised näited 
Kapillaarkontrolli standardite ülevaatus, nende sisu 
62Sergei Boaga
Füüsika alused kapillaarkontrolli suhtes 
Kapillaarkontrolli abivahendid ja seadmestik 
Detailide eristatavus kapillaarkontrolli ajal  
Hinnang
42Sergei Boaga
Info defektide kohta 2.Tehnoloogiast tingitud ebatäiuslikkused  
Kapillaarkontrolli jaoks mõeldud instruktsioonide, protokolli vorm, struktuur ja sisu 
Kapillaarkontrolli katsetusprotokolli vorm, struktuur ja instruktsioonide sisu 
64Sergei Boaga
2Praktilised ülesanded 8Sergei BoagaArvestus
3Eksam: test ja praktiline töö
Teooria (üldine)
Teooria (erialane)
Katsetuste protokollid kapillaarkontrolli kontrolli jaoks   
35TÜV NORD GermanyEksam
 Kokku252348 ak.t 

 

 

Õppejõud

 • Sergei Boaga
  • Kvalifikatsioon:
   1.International Welding
   Tehnologist,
   2.EN ISO 9712 
   Inspektor VT-2,PT-2
   3.International Welding
   Inspection Personnel
   Staff *C*(comprehensive)

 

Hindamine

Moodul 1
Õppur tunneb mooduli teemasid ja oskab neid praktikas kasutada.
Hindamine: isiklik vestlus pedagoogiga ja praktilise ülesande täitmine.
Hinne: arvestatud/arvestamata
 

Moodul2
Õppur oskab iseseisvalt täita keevisõmbluste visuaalse kontrolli juhendit, iseseisvalt hinnata kontrollnäidist ja koostada protokolli.
Hindamine: isiklik vestlus pedagoogiga ja praktilise ülesande täitmine.
Hinne: arvestatud/arvestamata

Moodul3
Teoreetiline osa:
1.Täita 30 küsimusest koosneva testi (kontrollimeetodiga seotud üldised küsimused). Õigete vastuste minimaalne arv 21. Testi täidetakse abimaterjalideta.
2. Täita 20 küsimusest koosneva testi (kontrollimeetodiga seotud eriküsimused). Õigete vastuste minimaalne arv 14. Testi täidetakse standardeid kasutades.
Praktiline osa:
1. Iseseisvalt täita keevisõmbluste visuaalse kontrolli juhendit. Ülesannet täidetakse standardeid kasutades.
2. Iseseisvalt hinnata kontrollnäidist ja koostada protokoll. Ülesannet täidetakse standardeid kasutades.


Hinne: sooritas/ei sooritanud

Koolitus peetakse lõpetatuks järgmisel tingimusel: õppur on edukalt täitnud arvestuse ja eksami.


 


PaPakume kursuste optimaalset kestvust, mugavat tundide graafikut ja taskukohast hinda PT-2 inspektori koolituseks.

 • Kursuse kestvus: 6 päeva
 • Tudide perioodilisus: 6 korda nädalas
 • Tundide kestvus: 48 akadeemilist tundi
 • Dokument lõpetamise kohta:
  • Kehtestatud vormi tunnistus
  • Eksami eduka sooritamise korral TÜV NORD tunnistus.

Hind: 1920€

Aadress

Aadress :

WestWeld Koolituskeskus Kadastiku 57 Narva Estonia 21004

Telefon :

+372 5531 733

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us: