header

Kaasaegne turumajandus esitab väljalastava toodangu kvaliteedile tõsiseid nõudeid. Väljalastava toodangu kvaliteet on ettevõtte tegevuse üheks tähtsamaks näitajaks ning kvaliteedikontroll on tootmisprotsessi lahutamatuks osaks. Kompanii WestWeld Consult OÜ pakub oma klientidele  keevitustootmise järelevalve, kontrolli ja inspekteerimise valdkonnas terve rea teenuseid. Meil on tootmis- ja keevitusalane aastatepikkune kogemus, mistõttu oleme suutelised õigesti hindama tootjate võimalusi. Korraldama keevitusõmbluste tootmiskontrolli.         
Tasub märkida, et kõik meie töötajad on sertifitseeritud rahvusvaheliste standardite alusel.  

                                                                                                                                    
Pakume oma klientidele järgmiseid teenuseid:  

  • Alltöövõtu organsatsioonide poolt projektide täitmise kontrolli 
  • Projektide analüüsi (keevitusvaldkonnaga seotud tehnilised võimalused, omadused, keevituste märkimine joonistel jne.) 
  • Keevitusalase koordinaatori pakkumise teenuseid  
  • Keevisõmbluste NDT (VT-kontroll, PT-kontroll)
  • Kogu projektiga kaasuva dokumentatsiooni täitmist

Aadress

Aadress :

WestWeld Koolituskeskus Kadastiku 57 Narva Estonia 21004

Telefon :

+372 5531 733

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us: