Turuanalüüs

 

 

Maailmas on jälgitav tehniliste spetsialistide terava puuduse tendents. Kompaniid jahivad esmaklassilisi keevitajaid, montaažitööliseid, kraanajuhte, pakkudes nendele töötasu vahest isegi rohkem kui keskmise ahela mänedžeril. Täna võib tööandjatelt ja tehnilise haridusega isikutelt kuulda, et keevitajate töötasud võivad küündida 3000 euroni kuus.
Pole kellelegi saladuseks, et praegused noored eelistavad endiselt saada kõrghariduse sellistel erialadel kui ökonomist, jurist, finantsist, mänedžer, kui et õppida tehnilisi ameteid. Majanduskasv aga ei sõltu kaugeltki vaid finantsistidest ja mänedžeridest, vaid reaalse majandussektori arengust, milles töötavad tavalised töölised. Seejuures kannatavad suured kompaniid „tehnikajüngrite“ teravat puudust. 

Spetsialistide nappus ühendustehnoloogia valdkonnas – hinnang, analüüs, meetmed ja perspektiivid 
1. HINNANG
DVS – keevitus ja segatehnoloogiate saksa ühistu on püstitanud endale ülesande analüüsida kaasaegseid tendentse ja töötluseid keevitus- ja ühendustehnoloogiate valdkonnas ning esitada see info ühiskonna liikmetele. Samuti võimaluse korral ja oma partnerite kaasabil töötada välja ja realiseerida teatud probleemide lahendamise  erinevaid variante.      

                                              
Uuringute tulemused:
¾ 63 % ettevõtetest teadvustavad demograafiliste muutuste kõrget rolli edasiseks arenguks, kuid kahjuks ei oma enamus ettevõtteid väljatöötatud strateegiat – kuidas õigesti reageerida kujunenud olukorrale. 
¾ 75 % küsitletud ettevõtetest tunnistasid, et suuri raskuseid on personali otsinguga. Kõige levinumaks ja nõutavamaks erialaks peetakse keevitajaid – 53 %, keevitustehnoloogia valdkonna insenere – 27 % ja muid erialasid, selliseid kui lukksepad jne. – 34 %. 
¾ Peamiste raskustena personali otsingul (korduvate küsitluste alusel) märgiti järgmised põhjused: 

 • 49 % osutasid spetsialistide puudumisele, 
 • 45 % viitasid spetsialistide puudulikule kvalifikatsioonile, 
 • 22 % nimetasid muid põhjuseid.

¾ Vaid 36 % küsitletud ettevõtetest kandsid hoolt tööjõu võimaliku nappuse eest tulevikus ja leidsid õigel ajal nendele asenduse. 54 % ettevõtetest ei ole senini leidnud töötajaid peagi vabanevatele kohtadele seetõttu, et kvalifitseeritud tööjõu defitsiit vaid kasvab. 
¾ 42 % küsitletud ettevõtetest märkisid, et kuna juba praegu napib spetsialiste, tulevikus aga kasvab see tendents veelgi, ei suuda nad täiel määral või osaliselt täita ka tellimusi. Tulemusena võib juba täna jälgida ettevõtete kaubakäibe kadusid.  
Allpool on ära toodud mõningate küsitletud ettevõtete väited: 

 • Masina- ja aparaadiehituse valdkonna suur ettevõte: „Meie 450-ne töötajaga ja aastakäibega üle 50 miljoni euro ettevõte koolitab igal aastal ligikaudu 20 noort, mis tähendab, et pidevalt õpib meil umbes 75 noort spetsialisti. Samuti pakume kohtu praktikantidele ja abiturientidele, kes soovivad tutvuda meie ettevõtte tootmisega. Niisiis püüame juba täna seda probleemi lahendada“. 
 • Masinaehitusettevõte: „Rõhuasetuse teeme oma koolitusele, samaaegselt aga puutume kokku probleemiga, et häid spetsialiste meelitavad endale teised ettevõtted. Sellest on tingitud ka probleem, et vahendeid panustatakse koolitusse palju, kasu aga sellest me ei saa. Kahtlemata  oleks heaks stiimuliks koolitavate firmade finantstoetus, mille tulemusel tegeleks koolitusega üha rohkem firmasid. Meie ettevõttes töötab 35 töötajat ning käesoleval ajal on õppetööga seotud 8 õpilast".  

Loomulikult on personali koolitus suurepäraseks võimaluseks demograafilise probleemi lahendamisel. Samal ajal on aga ka järgmised vaatepunktid: 
"Likvideerisime oma ettevõtte. Peamised põhjused - konkurents madala töötasuga riikidest ja tööjõu teravnenud defitsiit". 


2. ANALÜÜS
Võitluseks personali defitsiidiga keevitusvaldkonna ettevõtetes, vaid intensiivsest koolitusest ei piisa, seetõttu arutatakse DVS-is hetkel muid võimalikke probleemide lahendamise teid: 

 • Töötajad peavad kauem toetama oma kvalifikatsiooni ja jääma erialasse! 
 • Teha võimalikuks välismaa spetsialistide juurdevool! 
 • Stimuleerida noori spetsialiste!
 • Töö noore tööjõuga peab ettevõtetes ja organisatsioonides, samuti keevitusvaldkonnas eneses omama esmast tähendust! 
 • siiani kasutamata tööjõu potentsiaali peab sihipäraselt kasutama! 
 • Keevitustehnoloogiate staatus peab pidevalt kasvama! 

Edasi on toodud näited, kuidas tuleb reageerida üha kasvavale personali puudusele. Jutt käib esmastest meetmetest, edasisi meetmeid rakendatakse juba individuaalselt! Järgnev tekst peaks ajendama DVS ettevõtteid-liikmeid aktiivseteks meetmeteks antud probleemi lahendamisel. 


3. MEETMED
Kui kaua võivad spetsialistid ettevõttes töötada? 
Töötajad peavad võimalusel kauem toetama oma kvalifikatsiooni ja jääma oma erialasse. Ühendustehnoloogiate valdkonnas eristatakse tegevpersonali (näiteks keevitajad) ja protsessi juhtivat personali (näiteks insenerid, tehnoloogiad). 
Esimeses töötajate rühmas peab kindlasti arvestama nende meditsiinilisi andmeid. Enamikel juhtudel on töötegevuse jätkamine võimalik vaid tänu edasisele koolitusel ja ümberkvalifitseerumisele. Igal juhul peab taoliste programmide korraldamist tööprotsessi arvestades eelnevalt planeerima. Algavatele keevitajatele soovitatakse isegi kasutada erinevat programmi, mis ühendab endas nii tootmises töötamist kui kvalifikatsiooni tõstmise kursuseid. 
Teise rühma töötajate jaoks peab tagama pideva ja õigeaegse koolituse, mis tõstaks nende professionaalset aktiivsust. Uuringud näitasid, et kõrge kvalifikatsioonidega erialades ei ole märgata vanusest tingitud professionaalse kompetentsi langust. 
Käesoleval ajal eksisteerib mitmeid programme spetsialistide koolitamiseks välismaal. Võttes arvesse poliitilisi ja sotsiaalseid aspekte, on võimalus koolitada spetsialiste saksa tööturu jaoks isegi välismaal. Tänu uutele programmidele võivad kvalifitseeritud välismaa spetsialistid omada nõudlust saksa tööturul.
Keevitus - samm Teie professionaalsuse kasvule ja heaolule! 
Järgneva põlvkonna spetsialistide koolitus peab saama tähtsaks punktiks antud ülesande lahendamisel. Seetõttu peab pidevalt tõstma keevituserialade reitingut. Spetsialistide uus põlvkond peab selgelt nägema oma võimalusi ühendustehnoloogiate valdkonnas.
Noorte ergutamiseks peavad olema ette nähtud erilaenud ja stipendiumid, mis võiksid kergendada koolitust. Neid stipendiume peaks finantseerima erinevate sissemaksetega ja eelkõige peaks neid väljastama toetust vajavatele tudengitele.
Edasi tuleks mõelda sellest, et ühendus- ja keevitustehnoloogiad oleks täiendavalt kättesaadavad tehniliste erialade raames võrdselt "tavaharidusega" eesmärgil, et algav spetsialist omaks kõiki vajalikke professionaalseid teadmiseid.
Noortele mõeldud keevitus, tudengikongress ja lisaks palju muud - eripakkumine noortele spetsialistidele!   
Saksa keevitusühendus osutab toetust noortele spetsialistidele. Üheks ühenduse poolt korraldatavaks kuulsaks ürituseks on "Noore keevitaja konkurss" („Jugend schweißt“), mis lõppes edukalt 2007.aasta oktoobris ja jätkub 2009.aastal rahvusvahelisel näitusel Eessenis SCHWEISSEN & SCHNEIDEN. See konkurss annab paljudele õppuritele šansi keevitustehnoloogiate valdkonnas.
Lisaks on vaja erilist tähelepanu osutada tudengite, noorte teadlaste ja inseneride toetusele. Esimeseks ürituseks oli 70 tundegi kohtumine DIE VERBINDUNGS SPEZIALISTEN konverentsi puhul 2007.aastal Baselis. Järgnevalt toimus 2008.aastal Dresdenis tudengite ja noorte teadlaste kongress. Kongressi valmistasid ette ja viisid läbi tudengid, kuna vaid tudengite aktiivne kaasamine teeb võimalikuks uue tööjõu integratsiooni keevitustehnoloogiate valdkonda. Sellised programmid peavad hõlmama nii tootmisele orienteeritud noori, kui insener-tehnolooge. 


Naistele mõeldud keevitus!
Siiani ei ole keevitustehnoloogia valdkonnas esindatud naiste erialasid, mis peagi peaks muutuma. Möödunud aastal pakuti välja esimene naistele mõeldud koolituskursus. DVS hoiab neid oma vaateväljas kogu õppeprotsessi kestel. Naiskeevitajate saadud kogemus ja edu peaksid teistele naistele saama heaks motivatsiooniks. 


Keevitus - cool, clever und clean!
Keevituserialasid on alati ebaõiglaselt saatnud selline iseloomustus kui   „dusty, dirty and dangerous“ (must, tolmune ja ohtlik). DVS võitleb aktiivselt selle kujutlusega uue lipukirjaga: „Fügen: cool, clever and clean“.

Aadress

Aadress :

WestWeld Koolituskeskus Kadastiku 57 Narva Estonia 21004

Telefon :

+372 5531 733

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Follow us: